مهندس علی جبارزاده بخشدار مرکزی شهرستان چایپاره در جلسه بررسی مسائل و مشکلات معدن مرمریت کوه کمر،با اشاره به قابلیتها و ذخائر معدنی بالای شهرستان چایپاره،سرمایه گذاری در این زمینه را برای اشتغال مردم شهرستان  و فقر زدایی مهم و با ارزش تلقی کردند و حمایت از این سرمایه گذاریها را حداقل کاری دانستند که میتوان در این زمینه انجام داد.

ایشان با اشاره به معدن مرمریت کوه کمر و ظرفیتهای فوق العاده آن در سطح استان،این معدن و همت سرمایه گذاران آن را از الطاف و نعمتهای خدا دادی این منطقه شمرده و از آقایان اکبرزاده و وحدی بخاطر این سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای بیش از 80 نفر تشکر کردند و از مدیران و مسئولین حاظر در جلسه خواستند تا از برنامه آینده این آقایان نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.

در ادامه آقایان وحدی و اکبرزاده بعد از توضیحات مفصل درباره ظرفیتهای این معدن،از احداث کارگاه سنگبری در پای این معدن خبر داده که ظرفیت بیش از 50 شغل جدید را خواهد داشت.