فرماندار چایپاره گفت : با تلاش دستگاههای اجرایی و مدیریت صحیح این شهرستان به شهری بی گدا تبدیل شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، مرتضی اصغری در گفتگو با خبرنگاران گفت: ، این شهرستان با تلاش مجدانه دستگاههای اجرایی در نظارت و مدیریت این حوزه و وجود خصایص اخلاقی عزت مدارانه مردم شهرستان که علی رغم داشتن وضعیت اقتصادی نامناسب ، جامه ی عزت کار و درآمد ناچیز را بر وجهه ذلت بیکاری و سرباری ترجیح می دهند ، به شهری بی گدا تبدیل شده است .

مرتضی اصغری گفت : متکدیان موردی غیرمقیم نیز طی فرآیندی راهنمایی و با مساعدت به شهرستان و محل سکونت خود بدرقه می شوند .