بنای مسجد چورس در روستای چورس متمایل به سمت شرقی آن قرار گرفته است. پلان مسجد به شكل مربع ساخته شده و فاقد صحن یا میانسرا است. شبستان آن داراي چهار ستون سنگي تراشيده شده با سرستون هايي با نقش ساده است. پوشش سقف مسجد به صورت طاق وگنبد پوشش داده شده است. محراب مسجد با اندود گچي به شكل ايوان كه در دو طرف آن دو طاق كوچك وجود دارد، ديده مي شود. مصالح عمده بكار رفته در اين بنا سنگ و آجر است. نماي بيروني مسجد در چهار ضلع آن داراي طاق نماست. اين مسجد جزء مساجد شبستاني محسوب مي شود با پلان مربع شكل و 9 گنبد كه بر روي ستونهاي مياني و جرز های ديوارهاي طرفين استوار است.
بناي مسجد فاقد مناره و ايوان رفيع، ورودي هاي مجزاء، كتابخانه، وضوخانه، سرويسهاي بهداشتي، و همچنين تزئينات كاشيكاري، گچ بري، مقرنس، آيينه كاري، آجركاري نفيس و... مي باشد.
محراب مسجد با اندود گچي به شكل ايوان كه در دو طرف آن دو طاق كوچك وجود دارد، بدون گچبري و يا هرگونه تزئينات مقرنس و... ديده مي شود.
ورودي اين مسجد در ضلع شمال شرقي و در نقطه مقابل محراب واقع شده است و تنها ورودي به شبستان مي باشد. كف شبستان اين مسجد با ارتفاع 4 پله در مجموع 1 متر بالاتر از زمينهاي اطراف خود قرار دارد كه اين اختلاف ارتفاع را كه از بيرون ازاره نام دارد، با سنگ بادبر، سنگ كاري نموده اند. در نماي بيروني مسجد و در چهار ضلع آن، طاق نماهايي با قوس سه بخشي تند ديده مي شود.
در بالاي سر درب ورودي اين مسجد محل كتيبه اي به ابعاد 55×75 سانتيمتر قرار دارد كه به احتمال زياد زمان ساخت و نام سازنده آن بر روي آن حك شده بوده است.
نور طبيعي اين شبستان از طريق 10 عدد پنجره كه در چهار طرف شبستان واقع شده اند و بصورت قرينه در طرفين و مقابل هم قرار دارند، تأمين مي شود. در فضاي شبستان، 4 عدد ستون سنگي تراشيده شده با سر ستون هايي با نقش ساده با مقطع شش ضلعي وجود دارد كه 1 عدد از آنها جديداً مرمت شده است که با توجه به شكل ستونها، در مرمت قبلي، لايه اي از ستونها را تراش داده اند، بطوري كه ستونها بصورت بازسازي شده ديده مي شوند.
در ضلع شمال شرقي و در همجواري در ورودي به شبستان، ورودي دومي وجود دارد كه با طي 15 عدد پله دسترسي به پشت بام شبستان را امكان پذير مي كند.
بنای مسجد در زمان حكومت مرتضي قلي خان دنبلي و به دستور وي ساخته شده است. پایه اولیه بنا را به دوره صفویه مرتبط می دانند که در دوره قاجاریه مرمت و بازسازی شده است.