بنای يخچال چورس خارج از بافت روستای چورس و در حدود 500 متري شرق آن قرار گرفته است. یک معبر خاکی از روستا تا یخچال چورس امتداد داشته و بعد از یخچال و با فاصله اندکی از آن، دره وسیعي قرار گرفته است. از دو سمت دیگر، یخچال مابین دو تپه قرار گرفته است. تپه ای که در سمت شمال قرار گرفته محل قرار گیری قلعه ملا جنید می باشد و تپه جنوبی به نام تپه بزرگ نام دارد. 
در رابطه با علت جانمایی یخچال در این مکان می‌توان احتمالات زیر را متصور شد: نزدیکی به قلعه و تأمین نیازهای سربازان؛ دوری از روستا و در نتیجه دوری از آلودگی‌های محیط مسکونی؛ نزدیکی به چشمه و تأمین آب مورد نیاز یخچال. از طرفی سازندگان بنا از موقعیت دره بهره جسته و از طریق تنپوشه‌ های سفالی، یخ‌های ذوب شده را از کف یخچال به بیرون هدایت کرده و امکان بهره‌برداری از آب خنک را در دره مهیا کردند.
بنای یخچال چورس از یک مخزن بزرگ در دل زمین تشکیل شده است. مخزن با عمق و قطر مناسب يكي از اجزاي مهم يخچال است. به علت عمق زیاد مخزن و بر اثر پديده نفوذ تاخيري فصول در زمين، در طول فصل بهار، مخزن شرايط زمستاني را حفظ مي كرده است. يعني زمين تنها نقش عايق را ندارد بلكه با يك تاخير زماني قابل توجه از نظر دماي هوا در موقعيت بهتري قرار مي دهد. بخش عمده‌اي از مخزن يخچال‌ چورس در داخل زمين قرار گرفته است که از ویژگی‌های یخچال‌های مناطق کوهستانی می‌باشد. این مخزن، مستطیلی است به ابعاد 10×15/6 متر و ارتفاع كف تا سقف آن حدوداً 6 متر است. ديوار‌هاي قطور یخچال با سنگ‌ لاشه و ملات آبي از نوع ماسه آهك ساخته شده و سقف سنگی آن از نوع طاق و تويزه است. جهت تقويت تویزه‌ها، ضخامت دیوار در امتداد تویزه‌ها بیشتر شده و همانند ستون‌ عمل می‌کنند. در دو طرف پايه طاق‌ها، لغازی با پیش‌آمدگی حدود 53 سانتي‌متر کار شده است كه روبروي هم و به صورت قرينه قرار دارند و فاصله آن‌ها از هم حدود 10/5 سانتي‌متر است. هرنوهایی در سقف تعبیه شده است که چون هواكشي هواي گرم را به خارج هدايت مي‌كنند و هواي خنك از بخش سايه وارد فضاي يخچال مي‌شود. برف را در زمستان از این هرنوها داخل يخچال مي‌ريختند و مي‌كوبيدند تا به صورت يخ در‌آيد. سپس روي آن آب مي‌پاشيدند، اين عمل هم به حجم يخ مي‌افزود و هم با چسباندن قطعات يخ نسبت به سطح حجم را كاهش مي‌داد و به دوام يخ كمك مي‌كرد. براي سهولت برداشت يخ در تابستان بين لايه‌هايي كه هر روز تهيه مي‌شد، يك لايه كاه مي‌ريختند و در نهايت آخرين لايه را با سطح قابل توجهي از كاهگل مي‌پوشاندند تا در اولين روزهاي گرما اين لايه را كنار بزنند و از يخ استفاده كنند. اين زمان در شهرهاي گوناگون متفاوت بوده است. ولي معمولاً از خرداد ماه شروع مي‌شده و نسبت به حجم يخ و ميزان استفاده اغلب تا آخرين روزهاي تابستان نیز وجود داشته است.
بايد توجه داشت بخشي از يخ در مدت نگهداري، آب مي‌شده و اين آب مي‌توانسته ذوب يخ را تسريع كند. بنابراين در ته مخزن ذخيره، کانال زهکشی ایجاد کرده‌اند. این زهکش آب‌هاي مازاد را به دره مجاور هدايت مي‌كند و می‌توان از آب‌های خنک آن استفاده نمود.
مصالح به كار رفته در اين بنا شامل سنگ‌هاي تراش خورده مالون و حتي سنگ‌هاي كوچك رود‌خانه‌اي با ملات گچ و آهك با دانه‌بندي ريز شن می‌باشد.
با توجه به اینکه منطقه چورس در دوره صفویه از مناطق آباد محسوب می شده و دارای بناهای عام المنفعه زیادی بوده، به نظر می رسد، بنای یخچال نیز به احتمال زیاد در همان دوره ساخته شده است.