به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره؛ علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری گفت: ماهیت روز 13 آبان نشان دهنده شکوفایی و عظمت  نظام و انقلاب ما است که بر پایه شرع و قوانین دین مبین اسلام پایه گذاری شده است ، انقلابی که در آن بر اساس اعتقادات مان باید در برابر ظلم  قیام و ازحق مظلومان دفاع کنیم.

دکتر محمدی در ادامه افزود، 13 آبان انقدر ارزشمند است که حضرت امام (ره) ارزش آن را ازانقلاب 57 بیشتر دانستند وی گفت امسال اهمیت راهپیمائی 13 آبان خیلی مهم است متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی جریان استکبار جهانی با نظام جمهوری اسلامی که برخواسته از انقلاب اسلامی است همیشه در تقابل بوده و در این مدت انواع کودتاها، جنگ تحمیلی وتحریم ها را علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده اند که ریشه همه اینها به آمریکایها برمی گردد اما خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته ایستاده و پیروزمندانه از این چالش ها بیرون آمده است وامروز آمریکا با سیاست ناشایست وکینه ورزانه ترامپ علنا جنگ اقتصادی بزرگی را متوجه جمهوری اسلامی کرده است لذا این مسئله  اهمیت  حضور گسترده مردم در راهپیمائی 13 آبان ماه را پیش ازپیش نشان می دهد و قطعا بازتابهای سیاسی آن از منظر تاثیر گذاری بر افکار عمومی جهان خیلی مهم خواهد بود لذا اینجانب از همه آحاد مردم شهرستان چایپاره دعوت می نمایم تا با شرکت عزت آفرین خود در راهپیمایی 13 آبان ، بار دیگر با آرمان های شهدا، امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاق و بیعت نموده و همگام و هم صدا با سراسر کشور، این اتحاد ملی را به نمایش بگذارند.