به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جلسه هماهنگی راهپیمائی 13 آبان با حضورمحمدی ایروانلو فرماندار و اعضای حاضر در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو در این جلسه گفت، آبانماه یکی از ماههای مهم در تاریخ تحولات سیاسی، احتماعی ایران است در این ماه سه حادثه تاریخی ، سیاسی، اجتماعی و اثرگذار در داخل کشور و حتی در عرصه  جهانی بازتابه های خاص خود را داشت به وقع پیوست که یکی تبعید حضرت امام(ره) بود که درسال 1342 پرچم دار اعتراضات به لایحه ننگین کاپیتولاسیون بود که خود موجب هجرت تاریخی وتبعید امام (ره) درسال 1343 گردید موضوع دوم راهپیمایی و اعتراضات دانش آموزان  در سال 1357 بود که موجب شهادت تعداد زیادی از دانش آموزان گردیداما  نماد مهم  وپراهمیت این ماه تخسیر لانه جاسوسی آمریکا بدست دانشجویان پیرو خط امام بود که چهره منافقانه آمریکایها را درتقابل با نظام نوپای جمهوری اسلامی را جهانیان نشان داد.

دکتر محمدی در ادامه افزود، 13 آبان انقدر ارزشمند است که حضرت امام (ره) ارزش آن را ازانقلاب 57 بیشتر دانستند وی گفت امسال اهمیت راهپیمائی 13 آبان خیلی مهم است متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی جریان استکبار جهانی با نظام جمهوری اسلامی که برخواسته از انقلاب اسلامی است همیشه در تقابل بوده و در این مدت انواع کودتاها وتحریم ها را طراحی کرده اند که ریشه همه اینها به آمریکایها برمی گردد اما خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته ایستاده و پیروزمندانه از این چالش ها بیرون آمده است وامروز آمریکا با سیاست ناشایست وکینه ورزانه ترامپ علنا جنگ اقتصادی بزرگی را متوجه جمهوری اسلامی کرده است لذا ایم مسئله  اهمیت  حضور گسترده مردم در راهپیمائی 13 آبان ماه را پیش ازپیش گویاست و قطعا بازتابهای سیاسی آن از منظر تاثیر گذاری بر افکار عمومی جهان خیلی مهم خواهد بود لذا از همه آحاد مردم شهید پرور شهرستان چایپاره دعوت میکنم در این روز تاریخی با حضور گسترده و تاریخی خود همگام با ملت بزرگ ایران به رخ جهانیان نشان دهند.