بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، سومین جلسه کمسیون فرعی امنیت کارگری شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندارو باحضور مهندس مطلبی مدیرکل امور شهری وشوراهای استانداری و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش در این جلسه مهندس مطلبی ضمن تقدیروتشکر از فرماندار چایپاره جهت  برگزاری جلسات امنیت کارگری گفت، در وضع فعلی ازجمله مواردی که می تواند مشکلاتی در جامعه ایجاد کند پرداخت نکردن حقوق کارگران می باشدوی گفت این مسئله باید در اولویت اقدامات تمامی شهرداریهای استان  قرار گیرد و شهرداریها باید در این راستا کارهای عمرانی را در اولویت بعدی قرار دهند.

در ادامه جلسه نجاتی دادستان چایپاره گفت، شرکت های عمرانی فعال در شهرستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال کارگران خود احساس نمی کنند  و وقتی شرکتی نمی تواند حقوق و مزایایی از کارفرمایان دولتی دریافت کند گناه کارگران نیست که که از حقوق ومزایای خود بی بهره باشند و شرکت ها موظف هستند که که از قبل سه ماه حقوق کارگران خود را تامین کنند. وی گفت درصورت پرداخت نشدن حقوق کارگران در اسرع وقت اقدامات قانونی در این راستا انجام خواهد شد.

محمدی ایروانلو در پایان وطی جمع بندی جلسه ضمن تقدیر وتشکر ازحضور مهندس مطلبی و اعضای حاضر در جلسه گفت، باتوجه به شرایط کنونی و مشکلاتی که تحریم ها در داخل کشوربوجود آورده ومردم با مشکلات مختلفی مواجه شده اند و موضوع حل مشکلات معیشتی و حق حقوق کارگران ازاهمیت زیادی برخوردار است ولذا شهرداری موظف است هرچه سریعترمشکلات حقوق ومزایای کارگران خود را حل کند.