به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره به منظور بررسی مسایل ومشکلات روستای بابل آباد فرماندارچایپاره به همراه بخشدار حاجیلار وکارشناسان فرمانداری ازین روستا بازدید نمودند دراین بازدید که باحضور اعضای شورا ودهیارروستا انجام گردید مشکلات عمرانی وبهداشتی منطقه مورد بررسی قرار گرفتومحمدی ایروانلو فرماندار چایپاره خواستارتکمیل زیرساخت های لازم جهت  رفاه حال روستاییان ساکن درفاز 2بابل آباد ونظارت بیشتر بنیاد مسکن درامرساخت وسازدراین روستا شدند