به گزارش پایگاه  اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره اولین جلسه شورای  هماهنگی ستاد بحران شهرستان  به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای  ستاد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو  با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی (ع)  بااشاره به اینکه ایران جزء 10کشورحادثه خیز بوده وازبین 40 مورد از بلایای طبیعی 30 مورد درایران اتفاق می افتد.وبایستی  باآمادگی وجدیت ، راهکارهای  لازم رابرای مدیریت  حوادث و بهره گیری  از تجارب گذشته  تبیین وعملیاتی نماییم.ایشان باتاکیدبرلزوم  توسعه امر آموزش  امداد و نجات درجامعه  بیان کرد آموزشهای امداد نجات و آمادگی دربرابر سیل وزلزله  برای کاهش مخاطرات ناشی ازوقوع حوادث غیرمترقبه  وکاهش خسارات ناشی از آن  بسیارمهم وضروری می باشد.

ایشان در ادامه گفت دربرابر حوادثی که روی می دهد بایستی با داشتن استراتژی و برنامه ریزی مدون راهبردی و کوتاه مدت باهمیاری دستگاههای اجرایی تلفات جانی و مالی و اسیب دیدگان  را به حداقل رساند.محمدی بااشاره به اهمیتکار وجایگاه ددستگاههای اجرایی برای مقابله با بلایای طبیعی اظهارکرد دستگاههای اجرایی علاوه بر خدمات وفعالیت های که دراین زمینه انجام میدهد به عنوان بازوان مدیریت بحران شهرستان می باشندودر راستای دستورالعملها وبخشنامه های ارسالی اقدامات وتمهیدات لازم رااتخاذ نمایند.

درادامه مدیرجهاد کشاورزی شهرستان باارایه گزارشی مبنی بر خسارتهای ناشی ازحوادث غیر مترقبه در بخش کشاورزی درخصوص عملکرد بیمه های کشاورزی توضیحاتی را ارایه نمودنددرنهایت مانور فرضی سیل در روستای کسیان برگزار شد.