به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره؛ صبح امروز مصادف با روز یکشنبه بتاریخ 17/06/97 محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره به صورت سرزده از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بازدید کرد.
محمدی ایروانلو در این بازدید گفت: آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی را در توسعه کشور دارد وی افزود: آموزش و پرورش از زیر بنایی و بنیادی ترین نهادهای تاثیر گذار در جامعه می باشد.
فرماندار چایپاره با اشاره به ویژگیهای آموزش و پرورش در ترویج و توسعه فرهنگ اذعان داشت: آموزش و پرورش در سطح کشور دو وظیفه مهم یعنی آموزش دادن و پرورش انسان ها را بر عهده دارد وباتوجه به اوضاع کنونی کشور که صبر وتحمل مردم پائین است می طلبد که در آستانه شروع سال تحصیلی جدید همه فرهنگیان و مدیران مدارس با اولیاء با صبر وشکیبایی برخورد کنند تا در روند آموزش دانش آموزان خللی ایجاد نشود.
همچنین فرماندار در این بازدید ضمن دیدار با پرسنل واحدها در جریان فعالیت آنها قرار گرفت و از تمامی زحمات همه کارکنان مدیریت آموزش پرورش شهرستان قدردانی وتشکر نمود.