به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، با حضور محمدی ایروانلو فرماندار، امام جمعه شهرستان و اعضای شورای اداری و همزمان با سومین روز از هفته دولت چندین طرح عمرانی افتتاح و یک طرح عمرانی کلنگ زنی گردید که به شرح ذیل می باشد.
 افتتاح یکباب مسکن مددجوئی در روستای قمشگان سفلی با اعتبار بالغ بر 230 میلیون ریال
 افتتاح فاز اول پروژه تامین آب آششامیدنی مجتمع 6 روستائی قره کندی با اعتبار بالغ بر 16،500 میلیون ریال
 کلنگ زنی 8 واحد مسکن مددجوئی کمیته امداد با اعتبار برآورد شده 7،200 میلیون ریال

 افتتاح طرح هادی روستای مارقشه از توابع بخش مرکزی که توسط دهیاری وهمکاری بنیاد مسکن با اعتبار بالغ بر 6،195 میلیون ریال اجرایی شده بود.

 افتتاح طرح هادی روستای خانقاه چورس از توابع بخش مرکزی که توسط دهیاری و  همکاری بنیاد مسکن با اعتبار بالغ بر 3،244 میلیون ریال اجرایی شده بود.

همچنین در پایان افتتاح طرحهای عمرانی، غذای محلی سوت شورباسی (آبگوشت شیر) با حضور فرماندار واعضای شورای اداری بعنوان غذای محلی شهرستان ثبت شد.