به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، سومین جلسه کمسیون فرعی امنیت کارگری شهرستان با حضور محمدی ایروانلو فرماندار، نجاتی دادستان و سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری جهت بررسی مسائل و مشکلات کارگران شهرستان برگزارشد.
محمدی ایروانلو ضمن تقدیر وتشکر از اعضای کمسیون فرعی امنیت کارگری جهت پیگیری مشکلات بوجود آمده کارگران گفت، جلسه کمسیون با توجه به بازتاب های اجتماعی، امنیتی وسیاسی اهمیت ویژه ای دارد و فرمانداری تمامی تلاش خود را کرده است تا این جلسات بطور مستمر برگزار گردد تا مشکلات کارگران به حداقل برسد تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان موظف هستند پیگیر مطالبات کارگران باشند تا این قشر ضعیف جامعه هرچه زودتر به حق وحقوق خود برسند.
در ادامه فرماندار چایپاره افزود، با توجه به توصیه های مقامات کشوری واستانی برای حل مشکلات کارگران گفت دیرکرد پرداخت حق وحقوق کارگران به هیج وجه قابل قبول نیست وی در ادامه تاکید کرد تمامی قراردادهای کارگری که در شرکت های شهرستان هستند حتما اطلاعات کامل را در اولین فرصت در اختیار اداره کار و رفاه اجتماعی قرار دهند ودستگاههای مربوطه باید در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند.
دراین جلسه نجاتی دادستان چایپاره هم گفت، با توجه به اینکه بعضی از شرکت های موجود در شهرستان هیچگونه به تعهدات خود پایبند نیستند و اگرچنان چه نتوانند تا پایان این ماه بخش عمده ای ازمطالبات کاگران را پرداخت کنند به طور جدی از طریق دادستانی برخورد خواهد شد.