به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، با حضور مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مهندس مبارک قدم با هئیت همراه و محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره جلسه ای در خصوص بررسی مسائل ومشکلات مربوط به حوزه راه و شهرسازی شهرستان درمحل دفتر فرماندار شهرستان برگزار گردید.
بنا به این گزارش در ابتدای جلسه محمدی ایروانلو ضمن تشکر از حضور مدیرکل محترم گفت، با توجه به اینکه شهرستان چایپاره جزء شهرستان های تازه تأسیس بوده و از لحاظ بسیاری از زیرساختهای اساسی دارای کمبودهایی می باشد که مرتفع نمودن این کمبودها نیازمند توجه ویژه مسئولین به این شهرستان می باشد.
فرماندار چایپاره در ادامه تاکید کرد نبود نمایندگی اداره راه و شهرسازی در شهرستان که موجب بروز مشکلاتی برای اهالی محترم در مواقع نیاز گردیده است و می طلبد که در اسرع وقت نسبت به تأسیس نمایندگی اداره راه و شهرسازی، جهت رفاه حال مردم در شهرستان اقدام گردد.
دکتر محمدی در ادامه با اشاره به پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی در سال های 96 و 97 ،بدلیل اهمیت پروژه ها برای شهرستان خواستار پیگیری و اجرای طرح ها علی الخصوص ساماندهی سه راهی شهرستان، جاده ارتباطی حمزیان، جاده حاجیلار به الهوردی کندی، زنگلان علیا به زنگلان سفلی، ساختمان بخشداری حاجیلار و جاده قره کندی از سمت چالدران شدند.
همچنین در ادامه جلسه مهندس مبارک قدم مدیرکل محترم راه و شهرسازی با تشریح پروژه های در دست اجرای شهرستان از محل اعتبارات استانی و ملی، نسبت به پیگیری و اجرای پروژه های شهرستان قول مساعدت و همچنین موافقت خود راجهت تأسیس نمایندگی اداره راه و شهرسازی در شهرستان اعلام کردند.