به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان جهت بررسی وضعیت بازار شهرستان در هفته های آتی به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تقدیر وتشکر از تمامی تلاشهای اعضای کارگروه در کنترل وبازرسی بازار گفت، همانگونه که مستحضر هستید متاسفانه کشور در فضای قرار گرفته است که بیشتر از همیشه نیازمند همدلی مردم ومسئولین است وبا توجه به اینکه قیمت ها افزایش یافته است باید برخورد جدی با عاملین گرانی گردد وکسانی که مخل بازار هستند به مقامات قضایی معرفی گردند تا برخورد جدی با اینگونه افراد گردد و دولت هم تمامی سعی و تلاش خود را می کند تا درکوتاه ترین زمان آرامش به بازار برگردد.
فرماندار چایپاره در ادامه گفت، اعضای کارگروه نسبت به رصد موانع موجود در بازار شهرستان اقدام کنند چون که در ورود قیمت های کالا به بازار شبهه وجود دارد و وطبق دستور العمل کسی نمی تواند بیشتر از10 درصد افزایش قیمت داشته باشند در غیر اینصورت به شدت با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.