به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، کاظم محمدی مدیرعامل آبفای روستایی آذربایجان غربی با هئیت همراه جهت بررسی مسائل ومشکلات آب شرب روستاهای شهرستان با محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره دیدار و گفتگو کردند.
بنا به این گزارش محمدی ایروانلو در این دیدار گفت، با توجه به اینکه آب شرب در کشور ما به یک چالش ملی تبدیل شده است ومتاسفانه در اکثر مناطق شاهد جیره بندی آب هستیم وی گفت در شهرستان چایپاره مشکلات آب شرب را در بعضی از روستاها وجود دارد.
فرماندارچایپاره در ادامه گفت، در استفاده ازمنابع آب شهرستان باید اولویت اقدامات درجهت حل مشکلات مربوط به آب شرب روستاهای این شهرستان باشد.
در ادامه کاظم محمدی مدیرعامل آبفای روستایی گفت، با توجه به اینکه درروستاهای شهرستان همجوار مشکل آب شرب وجود دارد باید برای مشکل آنها هم راه حل های ارائه گردد همچنین برای حل مشکل آب شرب محور تاج خاتون یک منبع 1000 متر مکعبی در نظر گرفته شده است که ان شالله به زودی اجرا خواهد شد و تا زمانی که مشکل آب شرب محور تاج خاتون رفع نگردد به روستاهای شهرستان همجوار آب شرب انتقال داده نخواهد شد.