به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، جلسه کارگروه اشتغال شهرستان جهت بررسی پرداخت تسهیلات طرحهای جدید با حضور محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای کارگروه اشتغال در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تقدیر وتشکر از تمامی تلاشهای اعضای کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری گفت، نزدیک 9میلیارد 376میلیون تومان برای پرداخت تسهیلات در شهرستان به بانک جهت تشکیل پرونده معرفی شده اند و در این میان تمامی پرونده های زیر 250 میلیون تومان به بانک های عامل جهت پرداخت معرفی شده که با توجه به اینکه بین بانک های عامل شهرستانها درسطح استان رقابت است می طلبد روسای محترم بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات معرفی شده اقدامات لازم را انجام دهند.
در ادامه فرماندار چایپاره گفت، دستگاههای مربوطه در امر تسهیلات از متقاضیان درخواست کنند تا نسبت به تکمیل پرونده به بانکهای مربوطه مراجعه کنند که در غیر اینصورت تسهیلاتی پرداخت نخواهد شد. همچنین بعضی از طرحها هنوز به بانک های مربوطه معرفی نشده است که ان شالله با پیگیری دستگاههای مربوطه هرچه زودتر به با نک ها ارجاع داده خواهند شد.
همچنین دراین جلسه چندین طرح دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم هم در این مورد اتخاذ گردید.