به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، جلسه هماهنگی راهیان نور شهرستان جهت اعزام بسیجیان به مناطق عملیاتی شمالغرب کشور به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای حاضر در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد. دکتر محمدی دراین جلسه گفت فرهنگ ایثار وشهادت را باید به نسل جدید و آیندگان انتقال داده شود.
بنا به این گزارش فرماندارچایپاره با تبریک دهه کرامت ومیلاد هشتمین اختر تابناک ولایت وامامت حضرت رضا (ع) گفت، ملتی که تاریخ و فرهنگ خودر انشناسد هیچوقت نمی تواند هویت وملیت خود را بشناسد و وفادار به ملت خود نخواهد بود اگر به تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران نگاه کنیم می بینیم که زمان بعد از انقلاب و 8سال دفاع مقدس اوج بالندگی جمهوری اسلامی ایران بود ومیتوان گفت که این دوره یکی از دوره های بی نظیر است. اگر ما بتوانیم فضای سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی دهه 60 را در جامعه حاکم کنیم بیشترین مشکلات موجود در جامعه حل خواهد گردید.
محمدی ایروانلو با اشاره به فرمایشات وتاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص راهیان نور اشاره و گفت، متاسفانه ما نتوانستیم فضای زمان جنگ را به نسل جدید منتقل کنیم و احساس می شود در نسل جدید از نظر تاریخی شکاف ایجاد شده است ماباید تمامی تلاش خود را بکنیم تا فرهنگ ایثار وشهادت را به نسل جدید و آیندگان انتقال بدهیم و کاروا نهای راهیان نور بهترین مکان برای شناسندن ارزشها وجان فشانی های شهدای گرانقدرجمهوری اسلامی ایران می باشد. درشهرستان چایپاره هم یکی از برنامه های فرهنگی که در اولویت قرار دارد اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق عمیلاتی می باشد که تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان موظف هستند در این حوزه وارد شوند واین یک وظیفه ذاتی می باشد.
در این جلسه بعد از گزارش سرهنگ حیرانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان در خصوص اعزام کاروان نور موارد لازم مورد بحث وتبادل قرار گرفت و همچنین برنامه ریزیهای لازم برای اعزام کاروانهای نوربه مناطق عملیاتی صورت گرفت .