به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان چایپاره با هدف بررسی اعتبارات تخصیصی در سال 97 این شهرستان برگزار و نحوه توزیع آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره و با حضور اعضای کمیته در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
محمدی ایروانلو ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین ، با اشاره به اهمیت وجایگاه کمیته برنامه ریزی شهرستان بیان داشتند که این کمیته نقش بسزایی درپیشبرد وتحقق اهداف وبرنامه های کلان توسعه شهرستان دربخشهای مختلف رادارد و در خصوص اصول محوری تدوین بودجه سال 97 شهرستان گفت: درمرحله اول تخصیص اعتبارات استانی مبلغ 120588 میلیون ریال اعتبار برای دستگاه های اجرایی شهرستان اختصاص یافته است این اختصاص در راستای خط مشی دولت تدبیر و امید و توجه به منویات مقام معظم رهبری با اولویت پروژه های نیمه تمام ، بودجه تعیین گردیده است.
فرماندار چایپاره درادامه به ضرورت پیگیری دستگاههای اجرایی جهت اخذ سهم شهرستان ازمحل اعتبارات پروژهها در سطح ملی واستانی تأکید و خواستار تلاش هرچه بیشتر مدیران و روسای محترم دستگاههای اجرایی شهرستان در این زمینه شدند.
در ادامه برخی ازادارات شهرستان درخصوص طرحهای خود و نیازهای بودجهای مرتبط با آن، مطالبی راعنوان و لیست اعتبارات پیشنهادی توسط دبیرکمیته قرائت وپس ازبحث تبادل نظرمواردذیل به تصویب رسید .