به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره، رئیس اتاق اصناف جمعی از روسای اتحادیه های صنفی شهرستان با محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره دیدار کردند.
دکترمحمدی در این جلسه با اشاره به نقش اصناف در تنظیم بازار و تحقق سیاست های شعار سال که حمایت ازکالای ایرانی نامگذاری شده است بر لزوم حضور موثر آنان در این رسالت تاکید کرد وگفت همه اعضای اتاق اصناف باید به قوانین مسلط باشند تا بتوانند ازظرفیت واطلاعات خود در این عرصه به خوبی استفاده کنند.
فرماندار چایپاره در ادامه گفت، با بررسی های که انجام شده متاسفانه اتاق اصناف حضور پررنگ و برنامه ریزی منظمی در خصوص مشارکت در برنامه های شهرستانی ندارد و لذا باید از این حاشیه نشینی بیرون آید تا بتوانند در برنامه های محتلف شهرستان حضور پررنگی داشته باشند.
درادامه محمدی ایروانلو با تاکید براینکه همه ملزم به رعایت قانون و وظایف خود هستند گفت، خوشبختانه وضعیت بازار و اقتصاد شهرستان نسبت به شهرستانهای دیگر در وضع خوبی است. نزدیک 60درصد شهرستان از بازار امرار ومعاش می کنند وباید همه تلاش کنید تا از حق وحقوق بازایان دفاع شود. بازرایان نبض تپنده شهرستان هستند و یکسری مطالبات دارند که باید به آنها بها داده وبه مشکلات آنها رسیدگی شود وی در ادامه گفت اتاق اصناف نهاد ناظر بر اتحادیه ها بوده وباید تلاش شود با نظارت برعملکرده اتحادیه ها توانمندی این تشکل های صنفی وفق قانون نظام صنفی در خدمت به بازاریان وحل مشکلات آنها روزبه روز کارآمدتر شود.