به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، در پنجمین روز از هفته دولت چندین طرح عمرانی ، خدماتی – تولیدی در بخش مرکزی با حضور فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان چایپاره به بهره برداری رسید.
افتتاح آسفالت بلوار قره کندی اعتبار هزینه شده 8300 میلیون ریال ، افتتاح 30 واحد مسکن روستایی در روستای قره کندی اعتبار هزینه شده 4500 میلیون ریال و افتتاح گلخانه آقای پاشایی در روستای مارقشه اعتبار هزینه شده 2000 میلیون ریال واشتغال زائی برای 5 نفر بصورت مستقیم از جمله طرح های افتتاح شده در این روز بود.
سپس در ادامه ، فرماندار چایپاره از طرح های عمرانی چندین روستای بخش مرکزی بازدید نموده و بصورت همزمان ازچندین طرح عمران روستائی با اعتبار 5/2 میلیارد ریال در زمینه احداث پارک کودک، افتتاح مسکن مدد جویی کمیته امداد امام خمینی(ره) و... به بهره برداری رسید.