به گزارش روابط عمومی بخشداری حاجیلار: جلسه راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/06/01 در محل مسجد امام سجاد حاجیلار با قرائت آیاتی چند ازکلام الله مجید و اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
در ابتدای جلسه بخشدار محترم بخش حاجیلار ضمن خیرمقدم گویی به تمامی حضار و اعضای شوراهای اسلامی، فرمودند: شوراها در سطوح مختلف اجتماعی از ارکان مهم تصمیم گیری در کشورند و شوراهای اسلامی روستاها نقش بسزایی در رونق و توسعه روستاها ایفا می‌کنند. ایشان در ادامه ضمن دعوت از اعضای محترم شوراها به ورود به مسایل مختلف روستایی جهت تصمیم گیری و ارائه راه حلهای موثر، توصیه نمودند شوراهای محترم ضمن حفظ خویشتن داری و تحمل صبر و بردباری جهت پرهیز از بروز تنش و تعارض در محیطهای اجتماعی روستایی، از جو صمیمانه ای که همواره در بین اهالی شریف روستاها وجود دارد در جهت حل مسایل و مشکلات سود ببرند.
در ادامه جلسه معاونت محترم بخشداری ضمن همراهی اعضای شوراهای اسلامی و قرائت سوگندنامه مراسم تحلیف را بجای آوردند. سپس شوراهای محترم با رای گیری ترکیب هیئت رئیسه داخلی شورای هر روستا را انتخاب و صورتجلسه مربوطه را تقدیم بخشدار محترم نمودند.