به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، در چهارمین روز از هفته دولت چندین طرح عمرانی ، خدماتی - تولیدی وکلنگ زنی در بخش حاجیلار با حضور فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان چایپاره به بهره برداری رسید..
افتتاح مجتمع آب روستای الهوردی کندی و بیگدرویش اعتبار هزینه شده 5000میلیون ریال ، افتتاح تولیدی فنس در روستای زنگلان علیاء اعتبار هزینه شده 500میلیون ریال وایجاد اشتغالزایی مستقیم برای 5نفر و افتتاح باسکول شرکت تعاون روستایی پیروز اعتبار هزینه شده 700میلیون ریال از جمله طرح های افتتاح شده در این روز بود.
سپس در ادامه ، فرماندار چایپاره از طرح های عمرانی چندین روستای بخش حاجیلار بازدید نموده و بصورت همزمان ازچندین طرح عمران روستائی با اعتبار 4/5 میلیارد ریال در زمینه احداث پارک کودک، تابلوی ورودی حاجیلار، کلنگ زنی تفرجگاه قارنی یاریخ و... به بهره برداری رسید.